24 Ιούν 2024 04:33

Υπογραφή Σύμβασης έργου “Συντήρηση Υποδομών Οδοποιϊας και κατασκευή μικρών Τεχνικών”

Υπογράφηκε μεταξύ του Δημάρχου Πύλης, κ. Κωνσταντίνου Μαράβα και του ανάδοχου – εργολάβου κ. Γεωργίου Σκαλιάπα σύμβαση, με σκοπό την υλοποίηση έργου  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε ΑΙΘΗΚΩΝ – ΠΙΝΔΕΩΝ – ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ – ΝΕΡΑΪΔΑΣ».
Έργου που χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ ύψους 34.634,15 Ευρώ συν Φ.Π.Α. 7.965,85 Ευρώ, βάσει της αριθμ. 3/2015 μελέτη Δήμου και έκπτωση μετά την δημοπρασία σε ύψος 29%.
Ως χρόνος υλοποίησης και κατασκευής του έργου ορίζεται διάρκεια οκτώ μηνών.