Υπογραφή Σύμβασης Έργων από τον Δήμαρχο Κωνσταντίνο Μαράβα

Υπογράφτηκε από τον Δήμαρχο Πύλης κ. Κων/νο Μαράβα στον Δημαρχείο Πύλης Σύμβαση έργων που αφορούν την Αντικατάσταση Εσωτερικών Δικτύων Ύδρευσης στις Τοπικές Κοινότητες Ελάτης και Νεραιδοχωρίου του Δήμου Πύλης.

Ανάδοχος των παραπάνω έργων είναι ΑΦΟΙ –ΚΩΤΟΥΛΑ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ.
Η χρηματοδότηση είναι από το ΕΣΠΑ οι χρηματοδότηση των έργων είναι για την Ελάτη 217.000 ευρώ και για το Νεραιδοχώρι 262.000 ευρώ.
Φορέας υλοποίησης Δήμος Πύλης-ΔΕΥΑΠ.