26 Σεπ 2023 17:57

Υπογραφή Σύμβασης “Διάνοιξης Αντιπυρικού Δασικού Δρόμου”

Υπεγράφη  σήμερα στις 24 του μήνα Μαρτίου στο Δημαρχείο Πύλης, μεταξύ του Δημάρχου Πύλης κ. Κωνσταντίνου Μαράβα και του αναδόχου του έργου κ. ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΥΒΑΛΑ, η σύμβαση κατασκευής του έργου με τίτλο «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΦΟΡΤΩΣΙ-ΒΑΚΑΡΙ-ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟ» ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ Δ.Δ. ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ Δ. ΠΙΝΔΕΩΝ», Προϋπολογισμού δαπάνης 307.550,00 Ευρώ.

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» με συγχρηματοδότηση  από το Ε.Γ.τ.Α.Α. και από Εθνική δαπάνη.

«Πρόκειται για σημαντικό έργο με θετικές επιπτώσεις τόσο για το περιβάλλον όσο και για την τοπική ανάπτυξη στους δύσκολους καιρούς που περνάμε»  δήλωσε ο Δήμαρχος Πύλης κ. Μαράβας.

Από την μεριά του ο ανάδοχος του έργου υποσχέθηκε ότι θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επιτυχή εκτέλεση του έργου μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες.