22 Ιούν 2024 20:03

Ημερίδα στο Δήμο Πύλης

 Ενημέρωση για τη διάθεση ενός καινούριου εργαλείου – λογισμικού το οποίο κρίνεται απαραίτητο για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και την ανάλυση των υπηρεσιών που παρέχει ένας σύγχρονος Δήμος, πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Δημαρχείο Πύλης από τον Δ/ντή του e. Trikala Α.Ε. Ράπτη Οδυσσέα και στελέχη της Εταιρείας

Αντικείμενο της εκδήλωσης ήταν το «Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα-Παρουσίαση  Πληροφορικού Συστήματος, συγκριτικής ανάλυσης σχεδιασμού, παρακολούθησης, και Αξιολόγησης  Δημοσίων Υπηρεσιών- και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Από τον  Δήμο Πύλης παρόντες ήταν ο δήμαρχος Κων/νος Μαράβας, οι Αντιδήμαρχοι κ. Νίκος Τόλιας, κ. Σταύρος  Ζιάκας, κ. Βύρων Κατσίβελος, ο προϊστάμενος  Οικονομικών κ. Τζιαχρήστος, της  Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Σπύρος Αποστολόπουλος, της Γεωπονικής Υπηρεσίας κ. Ντίνα Μπέκου, και η ειδική συνεργάτης του δημάρχου κ. Σταυρούλα Σαλέπη.

Πρόκειται για το “Διαδικτυακό Πληροφοριακό Σύστημα Συγκριτικής Ανάλυσης, Σχεδιασμού, Παρακολούθησης & Αξιολόγησης Δημοσίων Υπηρεσιών (PSB-DMEP)”, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα στα πλαίσια της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας “ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ”.

Το PSB-DMEP (http://www.psb-dmep.gr) είναι μια πλατφόρμα που αποτελείται από 4 διακριτά Υποσυστήματα (ΥΣ) και συμβάλει στη διασφάλιση ποιοτικών και αποτελεσματικών δημόσιων υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις. Στην παρούσα φάση το PSB-DMEP επικεντρώνεται στις υπηρεσίες των Ο.Τ.Α.  και παρέχει δυνατότητες:

· συγκριτικής ανάλυσης (benchmarking) ομοειδών υπηρεσιών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης  με τη βοήθεια ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών, (ΥΣ Συγκριτικής Ανάλυσης)

· εφαρμογής Συστήματος Διοίκησης μέσω Στόχων για την αντιμετώπιση των αναγκών στοχοθεσίας, παρακολούθησης και αξιολόγησης των υπηρεσιών, (ΥΣ Στοχοθεσίας)

· αρχικού σχεδιασμού ή ανασχεδιασμού των διαδικασιών που σχετίζονται με την παροχή κάποιας υπηρεσίας, (ΥΣ Σχεδιασμού Διαδικασιών & Υποστήριξης της Λειτουργίας Δημοτικών Υπηρεσιών)

· επικοινωνίας και δικτύωσης του ΟΤΑ με τους τελικούς αποδέκτες των υπηρεσιών (πολίτες, επιχειρήσεις, κ.α.) για την ενεργή συμμετοχή τους τόσο κατά τον αρχικό σχεδιασμό όσο και για τη διαχρονική βελτίωση τους, με βάση τις εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες (ΥΣ Δικτύωσης & Επικοινωνίας)

 O κ. Ράπτης  τόνισε πως το παραπάνω πρόγραμμα εφαρμόστηκε και σε άλλους  Δήμους της Ελλάδος.