27 Φεβ 2024 13:17

Ημερίδα στο Δήμο Πύλης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνεχίζεται η υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACT III- Δράση «Agri Urban» που υλοποιείται από το Δήμο Πύλης σε συνεργασία και άλλες δέκα εταιρικές πόλεις μικρού και μεσαίου μεγέθους λοιπών Ευρωπαϊκών Χωρών, με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα της πρωτογενούς παραγωγής και συγκεκριμένα του αγροδιατροφικού και του δασικού τομέα.
Η Φάση Ι του προγράμματος ολοκληρώθηκε με τις εργασίες της δεύτερης προγραμματισμένης επίσκεψης υπηρεσιακού κλιμακίου του Δήμου Πύλης στην πόλη Cesena της Ιταλίας, στην οποία εκτός των άλλων είχε σαν θέμα τον απολογισμό του πρώτου κύκλου και την σύνταξη της εταιρικής πρότασης για τη Φάση ΙΙ.

Επ’αυτού και προκειμένου για την δημοσιοποίηση των πρώτων αποτελεσμάτων του προγράμματος διοργανώνεται από το Δήμο Πύλης και το Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου του παραρτήματος των ΤΕΙ στη Καρδίτσα την Τρίτη 22 Μαρτίου 2016 και ώρα 19.00μ.μ. ενημερωτική συνάντηση στο Δημαρχείο της Πύλης με θέματα :
1. Παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACT III – Agri Urban
2.Ενημέρωση επί του θεσμικού πλαισίου του ΚΑΝ. 995/2010 σχετικά με την θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά.
Και τα δύο θέματα χρίζουν ιδιαίτερης προσοχής τόσο από τους ιδιώτες παραγωγούς του πρωτογενούς τομέα – αγρότες, κτηνοτρόφους, δασεργάτες- όσο και από τους συλλογικούς φορείς που τους εκπροσωπεύουν, αφού μέσα από τη συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου και το πρόγραμμα μπορούν να αποκομίσουν πολλά οφέλη ως προς τον τρόπο παραγωγής και την διακίνηση των προϊόντων τους.
Επιπρόσθετα το δεύτερο θέμα είναι καίριας σημασίας για τους δασικούς συνεταιρισμούς και γενικότερα στους απασχολούμενους στην εκμετάλλευση του δασικού χώρου, αφού θα γίνει λεπτομερής ενημέρωση για το νέο θεσμικό πλαίσιο και την εθνική νομοθεσία.
Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για το κοινό.
Από το Δήμο Πύλης