24 Φεβ 2024 16:02

“Ημερίδα με θέμα: Παρεμβάσεις για την προστασία των προστατευόμενων περιοχών στην Δυτική Θεσσαλία.”

Την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2009 και ώρα 11:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Πύλης θα πραγματοποιηθεί ημερίδα με θέμα: «Παρεμβάσεις για την προστασία των προστατευόμενων περιοχών στη Δυτική Θεσσαλία», σε συνεργασία με την εταιρία για την προστασία της άγριας ζωής και της φύσης «Καλλιστώ» και το κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης «ΣΤΑΓΩΝ».

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

11:30 Προσέλευση

11:45 Χαιρετισμοί

11:50-12:00 «Παρεμβάσεις για την προστασία των προστατευόμενων περιοχών» στη Δυτική Θεσσαλία – Χριστίνα Στραπάτσα, Συνεργάτης ¨Καλλιστώ¨

12:00-12:15 Παρουσίαση του σχεδίου «Παρεμβάσεις για την προστασία των παραποτάμιων περιοχών του Πηνειού.» – Νικόλαος Ζιώζιας, Χωροτάκτης Μηχανικός

12:15-12:30 «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη μέσα από το ΕΣΠΑ» – Βάϊος Κουτής, Υπ/ντής ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.

12:30-12:45 «Προγράμματα κατάρτισης στον τομέα του περιβάλλοντος» – Χρήστος Γκρέκος, Δ/ντής Κ.Ε.Κ. «ΣΤΑΓΩΝ»

12:45-13:15 Ερωτήσεις – Συζήτηση

13:15 Ελαφρύ γεύμα