04 Μαρ 2024 13:36

Ημερίδα Ευαισθητοποίησης του Έργου “Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες” ΤΟΠΕΚΟ στο Δήμο Πύλης

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΥΛΗΣ (ΚΟΙ.ΔΕ.ΚΑΠ) εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» πραγματοποίησε Hμερίδα διάδοσης αποτελεσμάτων του έργου «ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ» (ΤΟΠΕΚΟ) την Τετάρτη 1/7/2015 και ώρα 12:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Φήκης.

Στη συνάντηση απηύθυνε χαιρετισμό ο Δήμαρχος Πύλης κ. Μαράβας Κων/νος, που αναφέρθηκε στην θετική επίδραση του έργου στο Δήμο Πύλης και ζήτησε από τους εμπλεκόμενους φορείς και τις τοπικές επιχειρήσεις να συμβάλλουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προκειμένου να ενισχυθούν οι προσπάθειες τόνωσης δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης στην περιοχή.

Στη συνέχεια, ο κ. Νάρης Απόστολος, Διευθυντής του ΚΕΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ, ενημέρωσε τους παρευρισκομένους για την πορεία του έργου. Αναφέρθηκε στις ενέργειες διασύνδεσης που πραγματοποιούνται με επιχειρήσεις τις περιοχής και στις δράσεις κατάρτισης και συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας που έχουν ως στόχο να ενισχύσουν τις γνώσεις και δεξιότητες των ωφελουμένων του έργου σε θέματα απασχόλησης. Οι ανωτέρω δράσεις υλοποιούνται σε συνεργασία με τους υπόλοιπους φορείς που συμμετέχουν στην Α.Σ «ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ».

Κλείνοντας τις ομιλίες, ο πρόεδρος της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Ανάπτυξης Πύλης (ΚΟΙ.ΔΕ.ΚΑΠ) κ. Νάκος Χρήστος, αναφέρθηκε στα θετικά αποτελέσματα της υλοποίησης του Έργου στο Δήμο Πύλης και στην ανάγκη ενίσχυσης των ενδιαφερομένων που αναζητούν εργασία από προγράμματα απασχόλησης και από κρατικές πρωτοβουλίες που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της δημιουργίας επιχείρησης.

Κατόπιν ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση με τους παρευρισκομένους, που αφορούσαν διευκρινήσεις και προβληματισμούς κυρίως για εργασιακά θέματα.

 

 

Δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)