30 Σεπ 2023 06:35

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ» (ΤΟΠΕΚΟ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΗΣ

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΥΛΗΣ (ΚΟΙ.ΔΕ.ΚΑΠ) εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» πραγματοποίησε Hμερίδα διάδοσης αποτελεσμάτων του έργου «ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ» (ΤΟΠΕΚΟ) τη Δευτέρα 31/8/2015 στις 18:30 στο Ξενοδοχείο «Πύλη» στην Πόρτα Παναγιά.
Ο πρόεδρος της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Ανάπτυξης Πύλης (ΚΟΙ.ΔΕ.ΚΑΠ) κ. Νάκος Χρήστος, στο χαιρετισμό του αναφέρθηκε στα θετικά αποτελέσματα της υλοποίησης του Έργου στο Δήμο Πύλης και στην συμμετοχή 60 ωφελουμένων σε δράσεις κατάρτισης και συμβουλευτικής υποστήριξης.
Ο Δήμαρχος Πύλης κ. Μαράβας Κων/νος, τόνισε τα πολλαπλασιαστικά οφέλη του έργου στους συμμετέχοντες, στις τοπικές επιχειρήσεις και στην ευρύτερη τοπική κοινωνία και έθεσε ως βασική προτεραιότητα του Δήμου τη μείωση την ανεργίας και τη διεύρυνση των δυνατοτήτων απασχόλησης στην περιοχή.
Στη συνέχεια, ο κ. Νάρης Απόστολος, Διευθυντής του ΚΕΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ, παρουσίασε αναλυτικά την πορεία του έργου και τα αποτελέσματα του. Πιο ειδικά, οι επιμέρους δράσεις περιελάμβαναν επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης για ανέργους, συμβουλευτική ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και επιχειρηματικότητας. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν ενέργειες δικτύωσης με τοπικούς φορείς, κοινωνικούς φορείς και επιχειρήσεις για την καταγραφή χρήσιμων συμπερασμάτων και στρατηγικών προτάσεων ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας τέτοιων μορφών δικτύων.
Η κ. Μπέκου Κωνσταντινιά, γεωπόνος του Δήμου Πύλης, ανέπτυξε θέματα αγροτικής επιχειρηματικότητας και τοπικής ανάπτυξης. Στην ομιλία της τόνισε ότι ο αγροτικός τομέας, υπό τις κατάλληλες συνθήκες δύναται να αποτελέσει μια σημαντική διέξοδο απασχόλησης σε καιρούς κρίσης, δεδομένου ότι οι νέες καλλιέργειες προσφέρουν μεγάλες επιχειρηματικές προοπτικές ενισχύοντας παράλληλα κλάδους όπως της μεταποίησης, του αγροτουρισμού κ.α.
Στη συνέχεια, η κ. Χρήστου Φανή, Επιστημονική Συνεργάτης του ΙΝΕ Γ.Σ.Ε.Ε, εταίρου της Α.Σ. «ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» παρουσίασε τα αποτελέσματα των δράσεων του φορέα (συμβουλευτική υποστήριξη ωφελουμένων) και τις ενέργειες του Δικτύου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής που πραγματοποιούνται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Μετά τις τοποθετήσεις των ομιλητών ακουλούθησε συζήτηση με τους παρευρισκομένους, εκφράστηκαν απόψεις και προβληματισμοί. Η ημερίδα έκλεισε με την ευχή υλοποίησης νέων προγραμμάτων.

Δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)