20 Απρ 2024 00:24

Υλοποίηση Προγράμματος Εκπαιδευομένων μαθητών αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.

Μετά την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλης για τη συμμετοχή του ∆ήμου στην υλοποίηση της «Τάξης Μαθητείας» αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.,μετά την έγκριση της συγκεκριμένης πράξης, ο Δήμαρχος Πύλης Κωνσταντίνος Μαράβας, οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Αλέκος Ευάγγελος, Παύλος Μπόμπορας, Άρης Τζάνης, Χαντζής Σωτήριος και ο Δ/ντής του ΕΠΑΛ κ. Τσιούνης, συναντήθηκαν στο Δημαρχείο Πύλης για μία πρώτη ενημέρωση, για το ξεκίνημα του Προγράμματος.
Μαζί τους ήταν και οι εννέα (9) ωφελούμενοι απόφοιτοι μαθητές του Ε.Π.Α.Λ., οι οποίοι θα εκπαιδευθούν σε θέσεις εργασίας του ∆ήμου και συγκεκριμένα για την ειδικότητα «Υπάλληλος ∆ιοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών» τρεις (3) θέσεις, για την ειδικότητα «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και ∆ικτύων», τρεις (3) θέσεις, για την ειδικότητα «Τεχνικός Οχημάτων», τρεις (3) θέσεις.
Έγινε η πρώτη γνωριμία, αναλύθηκαν οι στόχοι, επιβεβαιώθηκε η ζεστή «αγκαλιά» του Δήμου προς τους νέους εκπαιδευομένους αποφοίτους του ΕΠΑΛ, δόθηκαν οι κατευθύνσεις.
Ο Δήμαρχος τους ευχήθηκε καλή εργασιακή προοπτική και υποσχέθηκε ότι θα είναι στο πλευρό τους, στο καινούργιο ξεκίνημα τους.

 

 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΥΛΗΣ