19 Μάι 2024 10:41

“Υγεία και ασφάλεια στην εργασία & Πρώτες Βοήθειες”.

Με στόχο την προστασία της υγείας των εργαζομένων του Δήμου Πύλης και την πρόληψη ατυχημάτων στο χώρο της εργασίας, προγραμματίστηκε και θα πραγματοποιηθεί  Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα “Υγεία και ασφάλεια στην εργασία & Πρώτες Βοήθειες”. 

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί από την Ιατρό Εργασίας και τον Τεχνικό Ασφαλείας σε συνεργασία με την Επιθεώρηση Εργασίας, στο χώρο του Δημαρχείου. Θα περιλαμβάνει προβολή διαφανειών ppt και επίδειξη σε πρόπλασμα Little Anne και θα αναλύει τις μεθόδους και τα μέτρα προστασίας και πρόληψης στον τομέα της καθαριότητας, την ορθή χρήση των αναλώσιμων Υλικών Φαρμακείου και των Μέτρων Ατομικής Προστασίας καθώς και  εκπαίδευση για την προσφορά πρώτων βοηθειών σε περίπτωση απώλειας συνείδησης, τραυματισμού ή ξαφνικής ασθένειας.

 

 

prot1