21 Απρ 2024 12:14

“Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλης.”

tn_dim symΚατά την Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλης, που διεξήχθη με άψογο τρόπο, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την 04η του μηνός Ιανουαρίου 2009, ημέρα της εβδομάδας Κυριακή και ώρα 12:00,
 
 

 

μετά την ανταλλαγή ευχών από τον Δήμαρχο Πύλης και τους αρχηγούς της μείζονος και ελάσσονος Αντιπολίτευσης,

μετά την ομόφωνη απόφαση του Σώματος – κατόπιν προτάσεως του Δημοτικού Συμβούλου κ. Σκύφτα Μάνθου – για την έκδοση ψηφίσματος αλληλεγγύης προς τον δοκιμαζόμενο λαό της Παλαιστίνης,

αναδείχθηκε το νέο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου για την περίοδο 2009 – 2010, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 92 ΔΚΚ, ως κάτωθι:

Ο προταθείς κ. Κωστάκης Σωτήριος έλαβε την θετική ψήφο του συνόλου των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου δηλ. δεκατρείς (13) ψήφους προτίμησης και εκλέγεται Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο προταθείς κ. Πανάγος Λεωνίδας, από την πλευρά της μειοψηφίας έλαβε την θετική ψήφο του συνόλου των παρόντων μελών της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου και του συνόλου της μείζονος Αντιπολίτευσης δηλ. ένδεκα (11) ψήφους προτίμησης και εκλέγεται Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι κ.κ. Σκύφτας Μάνθος και Τσόλας Κων/νος, μέλη της ελάσσονος Αντιπολίτευσης ψηφίζουν ΠΑΡΩΝ.

Η προταθείσα κ. Παπασπύρου Ιφιγένεια έλαβε την θετική ψήφο του συνόλου των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου δηλ. δεκατρείς (13) ψήφους προτίμησης και εκλέγεται Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια υπό την καθοδήγηση του νέου Προέδρου κ. Σωτηρίου Κωστάκη αναδείχθηκαν τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής για την διετία 2009-2010, ως κάτωθι:

1. Τακτικά Μέλη Δημαρχιακής Επιτροπής:

Πρόεδρος ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κων/νος Δ. Κουφογάζος.

Εκλέγονται οι κάτωθι:

  • Τσιόβουλος Γεώργιος,
  • Μπαλατσούκας Στυλιανός,
  • Λαμπρογεώργος Ηλίας, από πλευράς πλειοψηφίας, λαμβάνοντας την θετική ψήφο του συνόλου των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου δηλ. ένδεκα (11) ψήφους προτίμησης και
  • Τριχιάς Δημήτριος, από πλευράς μειοψηφίας, λαμβάνοντας την θετική ψήφο του συνόλου των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου δηλ. ένδεκα (11) ψήφους προτίμησης.

Τα μέλη της ελάσσονος Αντιπολίτευσης ο κ. Σκύφτας Μάνθος και ο κ. Τσόλας Κων/νος δηλώνουν ΠΑΡΟΝΤΕΣ.

2. Αναπληρωματικά Μέλη Δημαρχιακής Επιτροπής:

Εκλέγονται οι κάτωθι:

  • Πατέρας Κων/νος,
  • Μπαλάς Βασίλειος,
  • Σουφλιάς Ιωάννης, από πλευράς πλειοψηφίας, λαμβάνοντας την θετική ψήφο του συνόλου των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου δηλ. ένδεκα (11) ψήφους προτίμησης και
  • Τσιούτσιας Μιχαήλ, από πλευράς μειοψηφίας, λαμβάνοντας την θετική ψήφο του συνόλου των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου δηλ. ένδεκα (11) ψήφους προτίμησης.

Τα μέλη της ελάσσονος Αντιπολίτευσης ο κ. Σκύφτας Μάνθος και ο κ. Τσόλας Κων/νος δηλώνουν ΠΑΡΟΝΤΕΣ.