24 Φεβ 2024 16:04

Η ΤΕΛΙΚΗ ομόφωνη ΑΠΟΦΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου ΠΥΛΗΣ με αρνητική Γνωμοδότηση στην κατατεθείσα Μ.Π.Ε. για διαβούλευση στο Η.Π.Μ. που αφορά εγκατάσταση επτά (7) ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ