Η παραλαβή καινούργιου Εκσκαφέα στον Δήμο Πύλης

Πραγματοποιήθηκε η παραλαβή του καινούργιου Εκσκαφέα   στον Δήμο Πύλης για την κάλυψη των αναγκών  για τις Υπηρεσίες  των Τμημάτων  Έργων και της Καθαριότητας του Δήμου, στο πλαίσιο του προγράμματος  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ».

Στην παραλαβή παρόντες ήταν ο Δήμαρχος κ. Κων/νος Μαράβας , ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας κ. Κων/νος Δούλαλας, ο Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κων/νος Ζούρτος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Πέτρος Σακελλάρης και ο κ. Κων/νος Ούτρας.