04 Οκτ 2023 00:12

Η Ορκωμοσία οκτώ εργαζομένων στον Δήμο Πύλης

Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου η ορκωμοσία οκτώ νέων εργαζομένων στον Δήμο Πύλης, βάσει της υπ΄ αριθ. 3Κ/2018 Προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π. για την πλήρωση θέσεων μόνιμου προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων στον παραπάνω Δήμο.

Η Ορκωμοσία έγινε ενώπιον του Δημάρχου Πύλης κ. Κων/νου Μαράβα και του Διευθυντή των Διοικητικών και Οικονομικών του Δήμου Πύλης κ. Παναγιώτη Τσαχρήστου, παρουσία των    Αντιδημάρχων  Οικονομικών κ. Άρη Τζάνη, κ. Κων/νου Ζούρτου, Καθαριότητας κ. Κων/νου Δούλαλα   και της πρώην Αντιδημάρχου κ. Λαμπρινής Οικονόμου.

Ο Δήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Μαράβας τους καλωσόρισε στον Δήμο Πύλης τονίζοντας την καλή συνεργασία  που πρέπει  να έχουν τους με τους προϊσταμένους, για την  καλλίτερη δυνατή αποδοτική εργασία.