Η Κοπή Πίτας στο ΚΑΠΗ-ΠΗΓΗΣ

Πραγματοποιήθηκε η κοπή πίτας στο ΚΑΠΗ- Πηγής παρουσία αρκετών μελών Ανθρώπων  της Τρίτης Ηλικίας, του Δημάρχου Πύλης κ. Κων/νου Μαράβα, της Προέδρου του ΟΚΠΑΔ κ. Γεωργίας Καραίσκου, του Προέδρου της Τ.Κ. κ. Βασιλείου Τζιμόπουλου, Αντιδημάρχων και δημοτικών Συμβούλων.