04 Μαρ 2024 12:46

“Γραφείο Πολίτη στο Δήμο Πύλης”

Σας ενημερώνουμε ότι στο Δήμο Πύλης συστάθηκε και λειτουργεί το Γραφείο Πολίτη.

Το γραφείο είναι διαθέσιμο στους πολίτες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

2434-3-50136 & 2434-3-50100