25 Ιούν 2024 22:49

Γνωστοποίηση πρόσληψης ειδικού συνεργάτη σε θέματα περιβάλλοντος, δασοπονίας και προγραμμάτων χρηματοδοτήσεων στο Δήμο Πύλης

Ο Δήμος Πύλης γνωστοποιεί την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την επικουρία του Δημάρχου σε εξειδικευμένα θέματα και ειδικότερα σε θέματα περιβάλλοντος, δασοπονίας και προγραμμάτων χρηματοδοτήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τη συνημμένη γνωστοποίηση.