14 Απρ 2024 12:02

Για τους ωφελούμενους του Προγράμματος ΚΕΑ θα υλοποιηθούν οι Παρακάτω Δράσεις Δωρεάν.

Για τους ωφελούμενους του Προγράμματος ΚΕΑ θα υλοποιηθούν οι Παρακάτω Δράσεις Δωρεάν.

1.Για τα παιδιά ηλικίας 6-12 ετών εκπαίδευση στην κυκλοφοριακή αγωγή στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής του Δήμου ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ .
2. Για τα παιδιά ηλικίας 6-12 ετών εκμάθηση κολύμβησης.
3.Για τους Ενήλικες Πρόγραμμα γυμναστικής στο Δημοτικό γυμναστήριο του Δήμου ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ.

Δήλωση Συμμετοχής εως 12 Ιανουαρίου 2018 στα τηλέφωνα 2434350310 – 2434350311