«ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ Τ.Κ.ΠΥΛΗΣ»

Με γρήγορους ρυθμούς ξεκίνησε και προχωράει η διαδικασία ανάθεσης της μελέτης «ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ Τ.Κ.ΠΥΛΗΣ» από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου Πύλης. Η πρώτη ανοικτή συνεδρίαση έλαβε χώρα την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δ.Πύλης στην Λυγαριά (πρώην Δημαρχείο) με την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής των κλειστών φακέλων από τα ενδιαφερόμενα μελετητικά γραφεία, τον έλεγχο της αρτιότητας και πληρότητας των φακέλων και την σύνταξη του σχετικού Πρακτικού Ι. Η διαδικασία συνεχίστηκε την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου στον ίδιο χώρο με ανοικτή συνεδρίαση για τον έλεγχο των  φακέλων της Τεχνικής Προσφοράς, ενώ θα ακολουθήσουν σύντομα οι κλειστές συνεδριάσεις που απαιτούνται για την σύνταξη και ολοκλήρωση του Πρακτικού ΙΙ.

Η σύνταξη της μελέτης αποτελεί μέρος της διαδικασίας που προβλέπεται για την επέκταση του Σχεδίου Πόλεως του οικισμού της Πύλης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις σύγχρονες απαιτήσεις βιώσιμων οικισμών.