Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (ξενώνας και κατάστημα) στην Κοινότητα Γαρδικίου