24 Απρ 2024 08:22

Εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων / Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Πύλης.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Αγγέλη Γλυκερία
Τηλέφωνο : 24343-50123
FAX : 24343-50171
E-mail : dpilis@otenet.gr

Πύλη, 10 Ιανουαρίου 2017
Αριθ. πρωτ. 226

Αριθ. Απόφασης -5-

Θ Ε Μ Α: Εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων / Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Πύλης.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1 Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010).
2 Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/2010 «Κύρωση του Κώδικα των Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/8-6-2006).
3 Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών και της διοικητικής εξυπηρέτησης των δημοτών και κατοίκων των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Πύλης.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Εξουσιοδοτούμε τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων και τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Πύλης:
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΘΗΚΩΝ
Χαμψά Βασίλειο του Ιωάννη, Πρόεδρο Τοπικού Τοπικής Κοινότητας Ελάτης.
Καλόγηρο Αχιλλέα του Γεωργίου, Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου.
Πολύμερο Δημήτριο του Ηλία, Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Αθαμανίας.
Πάνο Κωνσταντίνο του Γεωργίου, Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Βροντερού.
Αλεξίου Αριστείδη του Αθανασίου, Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Γαρδικίου.
Μήτσιο Αναστάσιο του Γεωργίου, Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Δέσης.
Ευαγγελόπουλο Δημήτριο του Ευαγγέλου, Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Δροσοχωρίου.
Γεωργομάνο Ιωάννη του Σωτηρίου, Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Καλογήρων.
Μαργαρίτη Απόστολο του Γεωργίου, Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Νεραϊδοχωρίου.
Κουτσιανίτη Στέφανο του Σωτηρίου, Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Περτουλίου.
Γιώτα Απόστολο του Θεοδώρου, Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Πύρρας.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΜΦΩΝ
Ποντίκα Αθανάσιο του Κωνσταντίνου, Πρόεδρο Τοπικού Τοπικής Κοινότητας Γόμφων.
Γεροβασίλη Βασιλική του Φωτίου, Πρόεδρο Τοπικού Τοπικής Κοινότητας Δροσερού.
Παπαϊωάννου – Τσιώκου Μαρία του Παύλου, Πρόεδρο Τοπικού Τοπικής Κοινότητας Λυγαριάς.
Κανίστρα Κωνσταντίνο του Αθανασίου, Πρόεδρο Τοπικού Τοπικής Κοινότητας Μουριάς.
Μπουτζιώλη Θωμά του Χρήστου, Πρόεδρο Τοπικού Τοπικής Κοινότητας Παλαιομοναστήρου.
Τζιμόπουλο Βασίλειο του Πασχάλη, Πρόεδρο Τοπικού Τοπικής Κοινότητας Πηγής.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ
Ράπτη Γεώργιο του Κωνσταντίνου, Πρόεδρο Τοπικού Τοπικής Κοινότητας Μυροφύλλου.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΡΑΪΔΑΣ
Τεντολούρη Παναγιώτη του Γεωργίου, Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Αρματολικού.
Χονδρό Χαρίλαο του Παναγιώτη, Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Κορυφής.
Βλαχογιάννη Κυριάκο του Χρήστου, Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Νεράιδας.
Μπόλλη Παναγιώτη του Κωνσταντίνου, Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Παχτουρίου.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΑΛΕΙΩΝ
Παπαγεωργίου Σπυρίδων του Αθανασίου, Πρόεδρο Τοπικού Τοπικής Κοινότητας Ελευθεροχωρίου.
Καλυβιώτη Παναγιώτη – Όθωνα του Γεωργίου, Πρόεδρο Τοπικού Τοπικής Κοινότητας Παραποτάμου.
Λεμονά Νικόλαο του Δημητρίου, Πρόεδρο Τοπικού Τοπικής Κοινότητας Πιαλείας.
Λιούτα Αθανάσιο του Χαραλάμπους, Πρόεδρο Τοπικού Τοπικής Κοινότητας Φήκης.
Βαμπούλα Ευαγγελία του Νικολάου, Πρόεδρο Τοπικού Τοπικής Κοινότητας Φιλύρας.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΝΔΕΩΝ
Λαμπρογεώργου Γεωργία του Γεωργίου, Πρόεδρο Τοπικού Τοπικής Κοινότητας Στουρναραίικων.
Κατσαρό Λεωνίδα του Αποστόλου, Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Βαθυρρεύματος.
Λέφα Αθανάσιο του Δημητρίου, Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Βαλκάνου.
Πολυγένη Γεώργιο του Στεφάνου, Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Λιβαδοχωρίου.
Σακκά Αθανάσιο του Γεωργίου, Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Μεσοχώρας.
Καψιώχας Γεώργιος του Παναγιώτη, Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Μοσχοφύτου.
Αναγνώστου Ηλία του Αναστασίου, Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Παραμέρου.
Σακκομήτρο Κωνσταντίνο του Αποστόλου, Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Νέας Πεύκης.
Βλαχοδήμο Παναγιώτη του Ευθυμίου, Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Πολυνερίου.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΗΣ
Τριχιά Γεώργιο του Βασιλείου, Πρόεδρο Τοπικού Τοπικής Κοινότητας Αγίου Βησσαρίωνα.
Αναγνώστου Απόστολο του Γεωργίου, Πρόεδρο Τοπικού Τοπικής Κοινότητας Κοτρωνίου.
Πανάγου – Περγαντή Μαρίνα του Παναγιώτη, Πρόεδρο Τοπικού Τοπικής Κοινότητας Πύλης.
Ρομπιέ Γεώργιο του Παναγιώτη, Πρόεδρο Τοπικού Τοπικής Κοινότητας Ροποτού.
Αλέξη Γεώργιο του Βασιλείου, Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Αγίου Προκοπίου.
Καψάλη Γεώργιο του Δημητρίου, Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Παλαιοκαρυάς.
Οικονόμου Χριστίνα του Κωνσταντίνου, Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Πετροχωρίου.
Να υπογράφουν:
1 Τις βεβαιώσεις για το επάγγελμα.
2 Τις βεβαιώσεις για την κατοικία, εκτός από αυτής της παρ. 7 του άρθρου 15 του Ν. 3463/2006 που αφορά τη μεταδημότευση.
3 Τις βεβαιώσεις για την ανέγερση κτισμάτων πριν από το έτος 1955.
4 Τα πιστοποιητικά και τις βεβαιώσεις για τη μεταβίβαση ζώων.
5 Τα πιστοποιητικά για αγροτικές καλλιέργειες.
6 Το γνήσιο της υπογραφής.
7 Το ακριβές αντίγραφο πρωτοτύπων δημοσίων εγγράφων, όπου απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού Τρικάλων και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Πύλης.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΡΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ