13 Ιούλ 2024 04:15

Εξοπλισμός φαρμακείων στο Δήμο Πύλης

Κατά το χρονικό διάστημα Μάρτιος –Απρίλιος 2016 πραγματοποιήθηκε  παραγγελία αναλώσιμων υλικών φαρμακείου για τους εργαζόμενους του Δήμου Πύλης. Επίσης, αγοράστηκαν 3 φορητά φαρμακεία (εικόνα 1) τα οποία εξοπλίστηκαν με τα απαραίτητα υλικά και διατέθηκαν στο αμαξοστάσιο ώστε να φέρει φαρμακείο κάθε απορριμματοφόρο που αποχωρεί από το αμαξοστάσιο. Σε συνεργασία με τον τεχνικό ασφαλείας πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στο χώρο του αμαξοστασίου και δόθηκαν οδηγίες στον υπεύθυνο και στους εργαζόμενους ως προς τη χρήση των υλικών, τη συντήρησή και την ανανέωσή τους.

Επιπλέον, τοποθετήθηκε στο Δημαρχείο Πύλης στο χώρο της κουζίνας Κεντρικό Επιτείχιο Φαρμακείο πλήρως εξοπλισμένο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΥΑ 32205/Δ.10.96/02.10.13). Το φαρμακείο βρίσκεται στη διάθεση των εργαζομένων,  φέρει την κατάλληλη σήμανση και βρίσκεται σε εμφανές και προσβάσιμο σημείο (εικόνα 2).

Στο ψυγείο του Δημαρχείο Πύλης έχουν τοποθετηθεί τα αντιτετανικά εμβόλια (DTVAX ADULT)  τα οποία χορηγούνται με βάση το εθνικό εμβολιαστικό σχήμα στους εργαζόμενους στην καθαριότητα του Δήμου. Τα εμβόλια χορηγούνται αυστηρά από την ιατρό εργασίας και τηρείται αναλυτικό αρχείο (καρτέλα εμβολισμού) στον Ατομικό Ιατρικό Φάκελο του κάθε εργαζόμενου καθώς επίσης και στο βιβλιάριο υγείας του.

Τέλος, σε σημείο σκοτεινό και δροσερό –  στο χώρο του Δημαρχείου πύλης  έχουν αποθηκευτεί τα υπόλοιπα φάρμακα ώστε να ανανεώνονται τα παραπάνω φαρμακεία σύμφωνα με τις οδηγίες της ιατρού εργασίας.

 

Με εκτίμηση,

Η Ιατρός Εργασίας
Σταυρούλα Καλλιτσάρη

 

Εικόνα 1:
Μικρά φορητά Φαρμακεία με τα βασικά φαρμακευτικά αναλώσιμα υλικά  για τα οχήματα του Δήμου Πύλης

 

111

Εικόνα 2:
Τοποθετήθηκε κεντρικό επιτείχιο φαρμακείο στο Δημαρχείο Πύλης σε εμφανές και προσβάσιμο σημείο πλήρως εξοπλισμένο με απαραίτητα φαρμακευτικά αναλώσιμα.

222