16 Απρ 2024 13:07

“Αιτήσεις συμμετοχής για το Πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής Τροφίμων έτους 2012”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Πύλη  26 Ιανουαρίου 2012

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                            

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σας ενημερώνουμε ότι θα γίνουν στο Δήμο Πύλης, εκ νέου αιτήσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής Τροφίμων έτους 2012 για τους μόνιμους άπορους κατοίκους ορεινών και μειονεκτικών περιοχών. 

Άπορα άτομα ή οικογένειες θεωρούνται  όσοι έχουν ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα μέχρι 12.000 € προσαυξανόμενο κατά 3.600€ για τη σύζυγο,  το 1ο και 2ο παιδί και κατά 4.800€ για καθένα από τα επόμενα ανήλικα παιδιά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στα Δημοτικά καταστήματα της Δημοτικής Ενότητας στην οποία ανήκουν από 1 Φεβρουαρίου 2012 μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2012.

Οι ενδιαφερόμενοι της Τ.Κ. Πύλης μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο Δημαρχείο Πύλης από 1 Φεβρουαρίου 2012 μέχρι και 29 Φεβρουαρίου 2012 και κατά τις ημέρες Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή και ώρες 08:00π.μ. έως 13:00.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση

Φωτοτυπία ταυτότητας

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας

Αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας 2011

 

 Ο Αντιδήμαρχος Πύλης

Σουφλιάς Ιωάννης