06 Δεκ 2023 08:53

“Αιτήσεις εγγραφής στη σχολή ΕΠΑ.Σ. Ξυλογλυπτικής & Διακοσμητικής Επίπλου Καλαμπάκας”

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σύμφωνα με ανακοίνωση  του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «Δήμητρα», όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν τη διετή σχολή ΕΠΑ.Σ. Ξυλογλυπτικής και Διακοσμητικής Επίπλου Καλαμπάκας μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις εγγραφής  από 1 ως 30 Ιουνίου και από 1 ως 14 Σεπτεμβρίου στην έδρα της Σχολής.

Δικαίωμα εγγραφής έχουν οι μαθητές ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ  που προάγονται στη Β' τάξη των Γενικών ή Επαγγελματικών Λυκείων, ΤΕΛ, Εν. Λυκείων, ΛΕΝ, ΕΠΛ ημερήσιων και εσπερινών, καθώς και κάτοχοι πτυχίου ΤΕΛ, ΤΕΣ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ ( Α' ή Β' Κύκλου).

Παρέχεται δωρεάν στέγαση και σίτιση των μαθητών καθ' όλη τη διάρκεια της φοίτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους υπεύθυνους της σχολής στα τηλέφωνα 2432022781-22459.

 

Από το Δήμο Πύλης – Γεωπονική Υπηρεσία