24 Ιούλ 2024 09:14

«Εσωτερική οδοποιία στα τοπικά διαμερίσματα του Δήμου Πύλης.»

tn_symvasi ergouΣτα γραφεία του Δήμου Πύλης , υπογράφτηκε η σύμβαση για το έργο «Εσωτερική οδοποιία στα τοπικά διαμερίσματα του Δήμου Πύλης», μεταξύ του Δημάρχου Πύλης κ. Κων/νου Κουφογάζου και των ΑΦΩΝ ΚΩΤΟΥΛΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 105.315.67 € με Φ.Π.Α.

Το παραπάνω έργο θα εκτελεστεί εντός προθεσμίας 10 ημερολογιακών μηνών από την υπογραφή του παρόντος.

Επίσης ο ανάδοχος εντός 10 ημερών υποχρεούται να υποβάλλει στον Δήμο Πύλης το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 6 της Ε.Σ.Υ.