Επιθεώρηση το υπό κατασκευή Έργου της Αίθουσας Εκδηλώσεων στην Τ.Κ. Πηγής

Ο Αντιδήμαρχος Έργων Σωτήριος Χατζής και ο Προϊστάμενος της
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πύλης Σπύρος Αποστολόπουλος
Επιθεώρησαν το υπό κατασκευή Έργου της Αίθουσας Εκδηλώσεων στην Τ.Κ. Πηγής

Επίβλεψη στην υπό κατασκευή Αίθουσα Εκδηλώσεων στην Τοπική Κοινότητα Πηγής, έκαναν ο Αντιδήμαρχος Έργων κ. Σωτήριος Χατζής και ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πύλης κ. Σπύρος Αποστολόπουλος , όπου συνεχίζονται με γοργό ρυθμό οι εργασίες του παραπάνω έργου που έχει προγραμματίσει ο Δήμος Πύλης.