15 Απρ 2024 05:20

“Επιστημονικό Εργαστήριο στην Πύλη με θέμα: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ”

Το Σάββατο 7 και την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2013 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Πύλης θα πραγματοποιηθεί επιστημονικό εργαστήριο με θέμα: «Η ερευνητική βιοϊατρική ως ατομικά ελεγχόμενη διέξοδος από την οικονομική κρίση μέσω μετεκπαίδευσης, ειδίκευσης, διεθνοποίησης και καινοτομίας».

Διοργανωτές του εργαστηρίου είναι τα Πανεπιστήμια του Μίνστερ και της Πάτρας σε συνεργασία με το Δήμο Πύλης και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Παλαιοκαρυάς.

Το πρόγραμμα του εργαστηρίου είναι:

Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2013:

15.00-15.20: Εισαγωγικές προσφωνήσεις

15.20-15.45: Επιστημονική έρευνα, ο μοχλός της κοινωνικής ανάπτυξης  και τρόποι ατομικής χρηματοδότησης (Καθ. Σ. Θάνος, Μίνστερ)

15.45-16.15: Μελέτη του εγκεφάλου (Καθ. Η. Κούβελας, Πάτρα)

16.15-16.45: Σπουδές και μεταπτυχιακές δυνατότητες στην Ελλάδα (Καθ. Α. Μητσάκου, Πάτρα)

16.45-17.15: Πειραματικά ζωικά μοντέλα & Βιολογική Έρευνα στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας (Καθ. Κ. Δερμών, Πάτρα)

17.15-17.30: Συζήτηση

Διάλειμμα

18.00-18.30: Παρουσίαση του Πανεπιστημίου του Μίνστερ και της σύνδεσης της Κλινικής Ιατρικής με την Έρευνα (Dr M. Bohn, Munster)

18.30-19.00: Παρουσίαση μιας τυπικής ερευνητικής εργασίας στην ενδοκρινική οφθαλμοπάθεια (Dr. M. Meyer zu Horste, Boston)

19.00-19.30: Παρουσίαση μιας τυπικής ερευνητικής εργασίας στο γλαύκωμα από το Πανεπιστήμιο Μίνστερ (Dr. V. Prokosch – Willing, Munster)

19.30-20.00: Ο σακχαρώδης διαβήτης και το μάτι (Prof. S. Thanos, Munster)

20.00-20.15: Συζήτηση

 

Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2013:

10.00-11.00:Προσωπικές συναντήσεις με υποψηφίους φοιτητές και μαθητές

11.00-12.00:Ανοικτή συζήτηση, προοπτικές για τους νέους επιστήμονες

Οι διαλέξεις θα είναι γενικού χαρακτήρα και κατανοητές για το κοινό, ώστε να λάβει μέρος όποιος ενδιαφέρεται.