06 Δεκ 2023 10:52

“Επίσκεψη του Αντιδημάρχου Πύλης στο Κ.Π.Ε. Περτουλίου”

tn_kpe pertouliou 1Την Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου μετά από πρόσκληση της περιβαλλοντικής ομάδας του Κ.Π.Ε. Περτουλίου ο Αντιδήμαρχος Πύλης κ. Ιωάννης Κουτσονάσιος επισκέφθηκε το εν λόγω κέντρο.

Φωτογραφικό υλικό εδώ…

Ο υπεύθυνος του Κ.Π.Ε. κ Χρήστος Παπαβασιλείου αφού ευχαρίστησε τον Αντιδήμαρχο για την άμεση ανταπόκριση στην πρόσκληση από την περιβαλλοντική ομάδα του Κ.Π.Ε, αναφέρθηκε στο κέντρο το οποίο υλοποιεί προγράμματα με άξονα την τυπική περιβαλλοντική εκπαίδευση, η οποία αναπτύσσεται αποκλειστικά στο πλαίσιο του επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος, από το νηπιαγωγείο έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ωστόσο μέσα από τις δράσεις και τα προγράμματα που υλοποιούνται στο Κ.Π.Ε Περτουλίου πέρα από την τυπική, επιδιώκεται και η άτυπη περιβαλλοντική εκπαίδευση με στόχο οποιαδήποτε διάχυση περιβαλλοντικής πληροφορίας και γνώσης που είναι συνεχής σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου. Το σύνολο των δράσεων του κέντρου αποσκοπεί στη διαμόρφωση ατόμων-φορέων της οικολογικής συνείδησης, που να σκέπτονται, να ενεργούν και να οργανώνουν τις δραστηριότητες τους με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, έτσι ώστε να αισθάνονται ως τμήμα και στοιχείο αυτού.

Η περιβαλλοντική ομάδα του Κ.Π.Ε. Περτουλίου, πιστεύει ότι η νέα δημοτική αρχή, όπως είχε γίνει και στο παρελθόν από τον πρώην Δήμο Αιθήκων, θα σταθεί αρωγός στις προσπάθειες του Κ.Π.Ε. έτσι ώστε να δοθεί το μήνυμα στην τοπική κοινωνία ότι δρούμε για το περιβάλλον με απώτερο σκοπό τον άνθρωπο.

Ο κ. Κουτσονάσιος  δήλωσε ότι τόσο ο Δήμαρχος Πύλης Κων/νος Κουφογάζος αλλά και η νέα δημοτική αρχή Πύλης θα σταθεί κοντά στο Κ.Π.Ε. Περτουλίου διότι κέντρα που προάγουν την παιδεία, τον πολιτισμό, την περιβαλλοντική συνείδηση και τον τουρισμό πρέπει να τύχουν της αμέριστης προσοχής της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και ευρύτερα του κράτους. Θα ήταν ευχής έργο η διατήρηση και η δημιουργία και άλλων περιβαλλοντικών κέντρων αλλά σε καμία περίπτωση η συγχώνευση ή η κατάργηση τους.

Ο Αντιδήμαρχος συναντήθηκε με μαθητές και εκπαιδευτικούς από δύο Γυμνάσια και ένα Λύκειο της Σαντορίνης όπου για ένα διήμερο θα εκπαιδεύονται στο Κ.Π.Ε. Περτουλίου. Έκανε μια αναφορά στον Καλλικράτειο Δήμο Πύλης αλλά και στη Δ.Ε. Αιθήκων. Μίλησε για την ιστορία και τις ομορφιές της περιοχής και ζήτησε από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς  να γίνουν οι πρεσβευτές  του φυσικού κάλλους του νέου Δήμου Πύλης.