Επίσκεψη της ομάδας Urbact 3 στο Βέλγιο

Τεχνολογικό Ίδρυμα Γεωπονίας
Τεχνολογικό Ίδρυμα Γεωπονίας
Τεχνολογικό Ίδρυμα Γεωπονίας
Τεχνολογικό Ίδρυμα Γεωπονίας
Επίσκεψη σε ένα συνεταιριστικό Κέντρο διακινήσεις αγροτικών προϊόντων.
Επίσκεψη σε ένα συνεταιριστικό Κέντρο διακινήσεις αγροτικών προϊόντων.
Επίσκεψη σε ένα συνεταιριστικό Κέντρο διακινήσεις αγροτικών προϊόντων.
Επίσκεψη σε ένα συνεταιριστικό Κέντρο διακινήσεις αγροτικών προϊόντων.
Επίσκεψη σε ένα συνεταιριστικό Κέντρο διακινήσεις αγροτικών προϊόντων.
Επίσκεψη σε ένα συνεταιριστικό Κέντρο διακινήσεις αγροτικών προϊόντων.
Επίσκεψη σε ένα συνεταιριστικό Κέντρο διακινήσεις αγροτικών προϊόντων.
Επίσκεψη σε ένα κινητό εργαστήριο κονσερβοποίησης
Επίσκεψη σε ένα κινητό εργαστήριο κονσερβοποίησης
Επίσκεψη σε ένα κινητό εργαστήριο κονσερβοποίησης
Επίσκεψη σε ένα κινητό εργαστήριο κονσερβοποίησης