28 Φεβ 2024 23:54

“Επίδομα Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών.”

ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

Επίδομα Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΜΕΧΡΙ 2.600 € λαμβάνει 600 € κατά οικογένεια

ΜΕΧΡΙ 4000 € λαμβάνει 300 €
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. Αίτηση (από ΚΕΠ),

2. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας πλέον τελευταίας διετίας και ότι έχει δικό του νοικοκυριό,

3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης,

4. Εκκαθαριστικό εφορίας οικονομικού έτους 2008.

  • Αν δεν υποβάλλει Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος, δύο (2) υπεύθυνες δηλώσεις Ν. 1599/86.
  • Αν είναι συνταξιούχος του ΟΓΑ το τελικό σχετικό εκκαθαριστικό του ΟΓΑ (από 01/01/2007 – 31/12/2007).
  • Αν είναι πολύτεκνος, το τελικό σχετικό εκκαθαριστικό (01/01/2007 – 31/12/2007).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2434350170, 2434350130

 

Η Υπεύθυνη του ΚΕΠ Δήμου Πύλης

ΠΑΛΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ