24 Φεβ 2024 01:06

“Επαναληπτικός Διαγωνισμός εκμίσθωσης του Τουριστικού Περιπτέρου στην είσοδο του Χ.Κ. Περτουλίου”

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ –

ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ»

Κουφογάζος Κωνσταντίνος

                                   Ανακοινώνει

Επαναλαμβάνεται ο φανερός πλειοδοτικός διαγωνισμός εκμίσθωσης του Τουριστικού Περιπτέρου που βρίσκεται στην είσοδο του Χιονοδρομικού Κέντρου Περτουλίου.

Η δημοπρασία θα γίνει στην Πύλη και στο Δημαρχείο, την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 11:00 π.μ. με 13:00 π.μ. και ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, όπως προβλέπεται από την οικία Διακήρυξη.

Πρώτη προσφορά (τιμή εκκίνησης) ορίζεται το ποσό των Έξι Χιλιάδων Ευρώ (6.000,00 €).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πύλης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πληροφορίες: Β. Διαγωμά

Τηλ. 2431352106

Πύλη 9 Δεκεμβρίου 2011

 Ο Πρόεδρος

Κουφογάζος Κωνσταντίνος