20 Μάι 2024 00:03

EΠΑΛ ΠΥΛΗΣ “Επανασυστήνεται ο Τομέας Υγείας Πρόνοιας” – Ειδικότητα Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων

Επανασυστάθηκε ο καταργημένος τομέας ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ βάσει του αρ. 18 του ν. 4325/2015 « Επανασύσταση καταργηθέντων κλάδων και ειδικοτήτων και κατάταξη προσωπικού»,    (ΑΔΑ:61ΚΞ465ΦΘΕ-8ΧΘ)
 Σε εφαρμογή του ανωτέρω νόμου για το σχολικό έτος 2015-16, λειτουργεί και πάλι στο 1ο  ΕΠΑΛ  ΠΥΛΗΣ  η ειδικότητα ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 4544/5-6-2015 απόφαση της Περιφερειακής διεύθυνσης Θεσσαλίας (ΑΔΑ:6ΣΟΤ465ΦΘ3-58Ψ).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε :
•    1ο ΕΠΑΛ Πύλης: τηλέφωνο 2434022540
•    ΣΙΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ: τηλέφωνο 6977563908
•    ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ:τηλέφωνο 6977053376

Τομείς απασχόλησης και προοπτικές αγοράς εργασίας
Ως βοηθητικό προσωπικό σε:
•    Δημοσιους και ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικους σταθμούς.
•    Ιδρύματα που έχουν σχέση με τη φροντίδα και διαπαιδαγώγηση παιδιών μέχρι 6 ετών
•    Παιδικές στέγες που ελέγχονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
•    Βρεφονηπιακούς σταθμούς Δήμων, Κοινοτήτων, Υπουργείων, Οργανισμών,
•    Εταιριών, κλπ. (στρατός, τράπεζες, νοσοκομεία κλπ.)
•    Σε Μαιευτικές Κλινικές (τμήμα φροντίδας νεογνών)
•    Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης
•    Ειδικά Θεραπευτικά Κέντρα
•    Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που διαθέτουν τμήματα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας των εργαζομένων τους
•    Σε κατασκηνώσεις
•    Παιδότοπους
•    και ως ελεύθερος επαγγελματίας αναλαμβάνοντας τη φροντίδα και αγωγή των βρεφών και μικρών παιδιών στο σπίτι.

Στην ειδικότητα  βρεφονηπιοκόμων μπορούν να εγγραφούν:
•    Απόφοιτοι Α΄ Λυκείου(ΕΠΑΛ καιΓΕΛ)
•    Ενήλικες απόφοιτοι Γ΄ Λυκείου κάτοχοι απολυτηρίου( ΕΠΑΛ και ΓΕΛ)
•    Απόφοιτοι Γυμνασίου


Κρίνουμε σκόπιμο να σας υπενθυμίσουμε ότι:
Α) Τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) είναι σχολεία ισότιμα με τα Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ)
Β) Η Α’ τάξη ΕΠΑΛ είναι ισότιμη με την Α’ τάξη ΓΕΛ. Ολοκληρώνοντας την Α’ ΕΠΑΛ ο μαθητής μπορεί να μετεγγραφεί στη Β’ ΓΕΛ και αντίστροφα χωρίς απώλεια χρονιάς
Γ) Ολοκληρώνοντας τη Γ’ τάξη ΕΠΑΛ, ο μαθητής λαμβάνει ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ισότιμο του ΓΕΛ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΟ αντίστοιχης ειδικότητας. Οι ειδικευμένοι μαθητές μας έχουν αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα.

 Δωρεάν!!! μάθηση και εκπαίδευση, με πολλές προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης στον τόπο μας.