Ενημερωτική Συνάντηση. «Πρόχειρες σταυλικές εγκαταστάσεις.Εύκολη κατασκευή και διαδικασία αδειοδότησης από τον ίδιο τον παραγωγό»

Ενημερωτική Συνάντηση
Στα πλαίσια του έργου AgriUrban – URBACT III

«Πρόχειρες σταυλικές εγκαταστάσεις
Εύκολη κατασκευή και διαδικασία αδειοδότησης από τον ίδιο τον παραγωγό»

Τρίτη 14 Μαρτίου 2017
10.00 πμ

Αίθουσα Δημ.Συμβουλίου Δ.Πύλης
ΠΥΛΗ