25 Ιούν 2024 22:29

Ενημερωτική συνάντηση με θέμα την καλλιέργεια αρωματικών φυτών από το Τμήμα Τοπ. Οικ. Ανάπτυξης του Δήμου Πύλης

Το Τμήμα Τοπ. Οικ. Ανάπτυξης του Δήμου Πύλης στο πλαίσιο ενίσχυσης την τοπικής αγροτικής οικονομίας και επιχειρηματικής ανάπτυξης διοργανώνει την Παρασκευή 15 Απριλίου 2016 και ώρα 20.00 στην αίθουσα Δημ. Συμβουλίου του Δήμου Πύλης ενημερωτική συνάντηση με θέμα την καλλιέργεια αρωματικών φυτών. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Λέκτορας του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, δρ. Χρήστος Λύκας.

Η παρουσία των Δημοτών, οι παρεμβάσεις τους, οι ιδέες και το ενδιαφέρον τους εκτός ότι θα μας τιμήσουν ιδιαίτερα, θα βοηθήσουν κατά τον καλύτερο τρόπο σε μια άμεση ενημέρωση για τα επαγγελματικά τους θέματα.