21 Απρ 2024 14:09

Ενημερωτική Συνάντηση με θέμα «Οικονομική αξιοποίηση αγροτικών-κτηνοτροφικών-δασικών υπολειμμάτων για την παραγωγή βιοαερίου»

Ο Δήμος Πύλης διοργανώνει ενημερωτική συνάντηση την Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017 και ώρα 12.00π.μ. στο Δημαρχείο Πύλης με θέμα «Οικονομική αξιοποίηση αγροτικών-κτηνοτροφικών-δασικών υπολειμμάτων για την παραγωγή βιοαερίου» με ομιλητή τον κ.Ζαφείρη Χρήστο του Τμήτος Βιομάζας του  Κέντρου Ανανεώσημων Πηγών Ενέργειας ΚΑΠΕ.

Θα γίνει παρουσίαση των δυνατοτήτων αξιοποίησης των υπολειμμάτων των αγροτικών καλλιεργειών και των κτηνοτροφικών μονάδων για την παραγωγή βιοαερίου σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, διαδιακασία που έχει διπλό όφελος για τους παραγωγούς : τόσο οικονομικό όσο και περιβαλλοντικό.

Από το Δήμο Πύλης

ΚΑΠΕ Πρόσκληση.word