Ενημερωτική Ημερίδα του Δασαρχείου Τρικάλων

Στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλης την Τρίτη 17 Απριλίου έλαβε χώρα η ενημέρωση των δεκαπέντε (15) Δασικών Συνεταιρισμών που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια του Δήμου Πύλης, από τους υπαλλήλους του Τμήματος Διαχείρισης Δασών του Δασαρχείου Τρικάλων.

Η ενημέρωση περιελάμβανε τις διαδικασίες για την αλλαγή των υφιστάμενων Δασικών Συνεταιρισμών σε Δ.Α.Σ.Ε, την ιδιότητα του Δασεργάτη –μέλους, την χορήγηση βεβαίωσης του Δασεργάτη , την εκπαίδευση των νεοεισερχομένων και την προσωπική τους ταυτότητα.
Από τους Συνεταιρισμούς τέθηκαν πολλά ερωτήματα σχετικά με τους νέους κανόνες του Νόμου που θα εφαρμοστεί λογικά από τον Οκτώβριο του 2018, και δόθηκαν οι απαραίτητες εξηγήσεις από τους υπαλλήλους.
Από το Δασαρχείο Τρικάλων παραβρέθηκα ο κ. Κων/νος Τεντολούρης και ο κ. Δημήτριος Καλόγηρος , και τον Δήμο Πύλης εκπροσώπησαν οι κ. κ. Χρήστος Νάκος και Βασίλειος Αναγνώστου, που ταυτόχρονα είναι και υπάλληλοι του Δασαρχείου Τρικάλων.