Ενημερωτική ημερίδα «Επενδύσεις ενεργητικής προστασίας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις»

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

14-05-2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ενημερωτική ημερίδα σχετικά με το υπομέτρο 5.1 του ΠΑΑ 2014-2020 που αφορά «Επενδύσεις ενεργητικής προστασίας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις» (Εγκαταστάσεις Αντιχαλαζικών Διχτυών).

 

Στα πλαίσια δημοσιοποίησης της πρόσκλησης ενδιαφέροντος για το Υπομέτρο 5.1  «Επενδύσεις σε προληπτικά μέτρα που σκοπεύουν στη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων πιθανών φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών συνθηκών και καταστροφικών συμβάντων», θα πραγματοποιηθεί στις 25-05-2018 και ώρα 11:00, ενημερωτική εκδήλωση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δημαρχείου Λυγαριάς του Δήμου Πύλης.