Ενημέρωση από την Εταιρία Διανομής αερίου για του Καταναλωτές λόγο των συνθηκών χαμηλών θερμοκρασιών