13 Ιούλ 2024 04:01

“Ενημέρωση σχετικά με την ετήσια χρήση δημοτικών βοσκοτόπων”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                ΠΥΛΗ 3/8/2012

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                                   Αριθμ. Πρωτ.:-19450-

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

ΘΕΜΑ: “Ατομική ενημέρωση σχετικά με την ετήσια χρήση δημοτικών βοσκοτόπων”

Αγαπητοί κυρίες-οι

Αρχικά θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την άμεση ανταπόκρισή σας και πολύ καλή συνεργασία με την υπηρεσία μας σχετικά με την διευθέτηση των διαδικασιών που αφορούν την ετήσια χρήση δημοτικών βοσκοτόπων του Δήμου Πύλης  για το έτος 2012. Δεδομένου των σημαντικών αλλαγών που εφαρμόσαμε με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αλλά και την ορθότερη ολοκλήρωση της διαδικασίας, θεωρούμε ότι  η παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας έχει βελτιωθεί σημαντικά κυρίως προς όφελός σας.

Στην προσπάθειά μας λοιπόν να ολοκληρώσουμε αυτές τις αλλαγές, με στόχο ακόμη καλύτερο  αποτέλεσμα, σας ενημερώνουμε – υπενθυμίζουμε  για τα ακόλουθα:
 
Για το έτος 2013 οι υπεύθυνες δηλώσεις με τον αριθμό των ζώων θα γίνουν εκτός απροόπτου από την 1η Φεβρουαρίου 2013 ως και τις 28 Φεβρουαρίου 2013. Εκπρόθεσμες δηλώσεις ΔΕΝ θα γίνουν δεκτές.   Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να φέρετε μαζί σας είναι:
 
1. Ταυτότητα
 
2. ΑΦΜ
 
3. Πρόσφατα ενημερωμένο μητρώο εκτροφής.
 
4. Την απόδειξη πληρωμής – εξόφλησης όλων ανεξαιρέτως οφειλών που αφορούν δημοτικούς βοσκότοπους μέχρι και το 2012.
 
5. Όσοι έχετε ενταχθεί σε πρόγραμμα Βιολογικής Κτηνοτροφίας ή Διατήρησης Αυτόχθονων φυλών, θα πρέπει να φέρετε και την απόφαση ένταξης, ώστε να κρατηθεί ο βοσκότοπος και να μην έχετε πρόβλημα στις πληρωμές.

Όπως και πέρσι έτσι και για το 2013, οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι θα μπορούν να εξυπηρετούνται από τα κατά τόπους ΚΕΠ , ενώ οι υπόλοιποι θα πρέπει να προσέρχονται προσωπικά στην υπηρεσία μας. ( Πληροφορίες στο τηλ. 2431352124 κα. Φωτάκη)

1. Από το 2013 θα εφαρμόσουμε επιπλέον την διάταξη που αναφέρεται στο ότι για να μπορέσει κάποιος να βοσκήσει τα ζώα του σε δημοτικό βοσκότοπο θα πρέπει να  έχει «ΆΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΥ». Η άδεια αυτή θα δοθεί σε όλους τους κτηνοτρόφους ( μόνιμους και μετακινούμενους ) πριν την έναρξη των βοσκών. Όσοι δεν έχουν αυτήν την άδεια,  θα απομακρύνονται άμεσα από το βοσκότοπο. Γι ‘ αυτό θα πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στα στοιχεία που θα μας δώσετε στην υπεύθυνη δήλωση , γιατί οι διορθώσεις δεν είναι δυνατές.

2. Σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία, για την έκδοση της άδειας αλλά και γενικότερα για την χρήση του βοσκότοπου, το τέλος χρήσης του βοσκότοπου πρέπει να πληρώνεται στο Δήμο στην ΑΡΧΗ της περιόδου, ανεξάρτητα αν τα ζώα βοσκήσουν όλο το διάστημα ή όχι.  Έτσι ερχόμενοι να πάρετε την άδεια χρήσης του βοσκότοπου την επόμενη χρονιά, θα πρέπει να καταβάλετε και το τέλος χρήσης για το 2013.

3. Επειδή φέτος ( 2012 ) λόγω των πολλών αλλαγών, αλλά και για λόγους κοινωνικής ευαισθησίας ( να προλάβετε να προετοιμαστείτε σχετικά ), η Άδεια Χρήσης Δημοτικού Βοσκότοπου και η προπληρωμή του τέλους δεν εφαρμόστηκαν , παρακαλείστε άμεσα και το αργότερο μέχρι 31/8/2012 να φροντίσετε για την εξόφληση του τέλους χρήσης για το 2012, εάν δεν το έχετε ήδη πληρώσει, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Η καθυστέρηση εξόφλησης δεν σας συμφέρει, αφού κάθε μήνας που περνά επιβαρύνεται κατά 1% με τις νόμιμες προσαυξήσεις.

4. Τέλος σας υπενθυμίζουμε ότι – όπως ευκρινώς έχετε ήδη ενημερωθεί από την γεωπονική υπηρεσία του Δήμου Πύλης όταν δηλώσατε τα ζώα σας- φέτος θα γίνει εφαρμογή του Αρθ5παρ3 του Ν 1734/1987 ( ΦΕΚ 189/26.10.198 τεύχος Α'),  δηλαδή «… Αν ο υπόχρεος δεν καταβάλει το δικαίωμα βοσκής επί δύο συνεχή έτη, εκπίπτει αυτοδικαίως από το  δικαίωμα χρήσης του βοσκότοπου… ». Έτσι στην περίπτωση που εκ παραδρομής δεν έχετε εξοφλήσει τις οφειλές σας που αφορούν τέλος χρήσης βοσκότοπου μέχρι και το 2011, θα πρέπει να τα πληρώσετε ΑΜΕΣΑ και το αργότερο μέχρι τις 20 Αυγούστου 2012, διαφορετικά θα ΔΙΑΓΡΑΦΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 2012, με αποτέλεσμα να ΧΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ για το 2012( αφού το σύστημα επιδοτήσεων είναι ανοιχτό μέχρι τέλος Αυγούστου). Για την αποφυγή λαθών, θα πρέπει να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με την γεωπονική υπηρεσία στο τηλέφωνο 2431352124 και να δηλώσετε την πληρωμή.

Για οποιαδήποτε πληροφορία είμαστε στη διάθεση σας  και ελπίζουμε στην συνέχιση της καλής συνεργασίας.

Πύλη 3 Αυγούστου 2012

 

Ο Δήμαρχος Πύλης                                                   Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Κων/νος Κουφογάζος                                                    Πλαβός Αθανάσιος