13 Ιούλ 2024 03:03

Ενημέρωση για θερμική καταπόνηση

Επισυνάπτεται ενημερωτικό φυλλάδιο αναφορικά με το σχέδιο αντιμετώπισης της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων σε συνθήκες καύσωνα.