ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ -ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΥΛΗΣ Χρήση και λειτουργία των φορητών Πυροσβεστήρων προς τους Διοικητικούς Υπαλλήλους των Υπηρεσιών του Δήμου Πύλης