23 Ιούν 2024 06:46

«Ενημέρωση δημοτών που επλήγησαν από τις πλημμύρες που έλαβαν χώρα στον ορεινό όγκο του Δήμου Πύλης»

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Γιόλα Λαμπρογιώργου
Τηλέφωνο : 24343-50323
FAX : 24343-50150

Πύλη, 3 – 2 – 2015
Αριθμ. πρωτ. 1756

 

ΘEMA: «Ενημέρωση δημοτών που επλήγησαν από τις πλημμύρες που έλαβαν χώρα στον ορεινό όγκο του Δήμου Πύλης»


Οι έντονες πλημμύρες που έλαβαν χώρα στα ορεινά του Δήμου Πύλης τις τελευταίες μέρες, είχαν ολέθριες συνέπειες σε τεχνικές και κτιριακές υποδομές. Προκειμένου ο Δήμος να μεριμνήσει και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση διαβίβαση αιτημάτων των Δημοτών του προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς,


Κ Α Λ Ε Ι Σ Τ Ε


να ενημερώσετε τους κατοίκους των Τοπικών Κοινοτήτων σας, που επλήγησαν οι ιδιοκτησίες τους από τις πλημμύρες, να υποβάλλουν αίτηση προς το Δήμο Πύλης περιγράφοντας τις ζημιές που έγιναν, αποδεικνυόμενες και από συνημμένο φωτογραφικό υλικό.

Για την διευκόλυνση των υπηρεσιών, σε κάθε αίτηση να αναγράφονται απαραίτητα : ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ

Πίνακας Αποδεκτών :      
Πρόεδροι Δημοτικών Ενοτήτων  :  —    Αιθήκων
                                                —    Πινδέων
                                                —    Μυρόφυλλου
                                                —    Νεράιδας
                                                —    Πύλης

Συνημμένο αρχείο