Δημοσίευση περιληπτικής διακήρυξης της πράξης με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΥΛΗΣ»

Κατεβάστε τα αρχεία

 

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΥΛΗΣ».xml.winrar

 

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ
2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΔΑΜ – ΑΔΑ
3.Γενικό_Έντυπο_Οικονομικής_Προσ_260422
4.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
5.ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΕΚΚ
5.ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
6.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
7.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
8.ΕΣΥ
10.ΣΑΥ
11.ΦΑΥ
12.ΕΕΕΣ
12.ΕΕΕΣ
Διαβιβαστικό- SITE