06 Δεκ 2023 09:44

“Έναρξη τμημάτων στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Πύλης” 2014-15

 

  
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ
                   ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

 

Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Πύλης και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Πύλης στο οποίο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ &  ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ.

Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Πύλης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

Προγράμματα

 Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας.
Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους .

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε:
Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Δήμου Πύλης
Τ.Κ.: 42100, Δημαρχείο Λυγαριάς
Υπεύθυνος Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης & Διασφάλισης Ποιότητας: Παππά Νικολέτα
Υπεύθυνη Οργάνωσης ΚΔΒΜ: Μπράχου Νικόλ

Τηλ. 2431352115

email: nikolkdvm@gmail.com

Δηλώσεις συμμετοχής: καθημερινά από ΤΡΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρες 10:00 – 13:00    

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

 

Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας ( μέχρι 3 επιλογές)
Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας ( μέχρι 2 επιλογές)
 

Αίτηση