ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΓΟΝΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ