15 Απρ 2024 05:12

Έλεγχος των πληγέντων κτισμάτων από το κατολισθητικό φαινόμενο Ροπωτού για Στεγαστική Συνδρομή .

Σας  κάνουμε  γνωστό ότι λόγω της λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων  από τους πληγέντες ,  σύμφωνα με την με Αριθ .Πρωτ 2186 /Α325 16-12-2013 Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών , Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας Εσωτερικών και Υποδομών , Μεταφορών και Δικτύων .

Καλείστε  όσοι ενδιαφερόμενοι  έως 15 Δεκεμβρίου για την συμπλήρωση των αιτήσεων σας  και των απαραίτητων δικαιολογητικών στο Δήμο μας  έτσι ώστε να σταλούν  συνολικά μέσω των Υπηρεσιών του Δήμου  μας στην Αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου .

Για πληροφορίες :  Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Πύλης
                               Στην ιστοσελίδα του Δήμου