16 Απρ 2024 13:06

«Εκπόνηση – Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δήμου Πύλης»

Δια της παρούσης ο Δήμος ΠΥΛΗΣ στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Ν. 1337/1983, προσκαλεί τους φορείς στην παρουσίαση του Β1 σταδίου της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση – Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Πύλης» που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2008 και ώρα 10:00 πμ. στο Δημαρχείο Πύλης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλης, προκειμένου να λάβετε γνώση και να διατυπώσετε τις απόψεις σας επί των προτάσεων της μελέτης.

Η συμμετοχή σας κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, προκειμένου να διατυπωθούν οι απόψεις σας και να αποφευχθούν προβλήματα κατά την περαιτέρω διαδικασία ολοκλήρωσης και έγκρισης της μελέτης.

Πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του Δήμου Πύλης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.(τηλ:2434-3-50100)

Για το Δήμο Πύλης

Ο Δήμαρχος Πύλης

Κων/νος Δ. Κουφογάζος