18 Απρ 2024 01:23

«Εκπόνηση πολεοδομικής μελέτης επέκτασης σχεδίου πόλης Τ.Κ. Πύλης»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Δ/ΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

για την ανάρτηση του Β1 σταδίου της μελέτης ««Εκπόνηση πολεοδομικής μελέτης επέκτασης σχεδίου πόλης Τ.Κ. Πύλης»
Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 28/3/2017 και ώρα 19,00 θα γινει συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Π’υλης και θα αναρτηθεί το Β1 στάδιο της μελέτης:
«Εκπόνηση πολεοδομικής μελέτης επέκτασης σχεδίου πόλης Τ.Κ. Πύλης»
Ως εκ τούτου καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οι φορείς του δήμου και οι ιδιοκτητες της υπο μελέτης περιοχής στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στη Πύλη προκειμένου να λάβουν γνώση της πιο πάνω μελέτης.
Τυχόν ενστάσεις μπορούν να υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την δημοσίευση ρης σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Στέφανος Παιδής
Αρχιτέκτων με Α’ β.

Στοιχεία της Μελέτης
Πολεοδομική μελέτη – Χάρτες
Πληροφορίες
Στα γραφεία της Δ/νσης Πολεοδομίας & Περ/ντος
Πρώην δημαρχείο Λυγαριάς
Τηλ. 24313 52219 και 2431352119