20 Ιούλ 2024 21:55

«Εκπαίδευση ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις Νέες Τεχνολογίες – Ήρων 2»

Η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ) και το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) σχεδιάζουν και υλοποιούν το πρόγραμμα «Εκπαίδευση ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις Νέες Τεχνολογίες – Ήρων2» με στόχο την εκπαίδευση ενηλίκων πολιτών, αρχάριων  στην πληροφορική στη χρήση Η/Υ και τις νέες τεχνολογίες στο 2o Γυμνάσιο Πύλης.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΣΠΑ 2007-13) και από το Ελληνικό Δημόσιο.

α) Σε ποιους απευθύνεται:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους ενήλικες πολίτες (άνω των 18 ετών), που είναι αρχάριοι στην πληροφορική.

β) Περιεχόμενο του προγράμματος:

Γενικές γνώσεις σχετικά με τον τρόπο που λειτουργούν οι υπολογιστές

Η χρήση του λειτουργικού συστήματος Windows

Η χρήση υπολογιστών φύλλων (Excel)

Η χρήση προγράμματος παρουσιάσεων (Powerpoint)

Πλοήγηση στο Διαδίκτυο, αναζήτηση πληροφοριών, εφαρμογές.

Η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)

Σύγχρονα θέματα που αφορούν τη χρήση του διαδικτύου (ασφάλεια, ιοί υπολογιστών κ.λπ.)

Η φοίτηση είναι ΔΩΡΕΑΝ!

γ) Διάρκεια Προγράμματος:

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 50 ώρες. Μαθήματα θα γίνονται 2 φορές την εβδομάδα από 2,5 ώρες κάθε φορά, απογευματινές ώρες. Τα τμήματα ολοκληρώνονται σε διάστημα 10 εβδομάδων (2,5 μηνών περίπου).

δ) Έναρξη τμημάτων:

Τα πρώτα τμήματα θα ξεκινήσουν το Ιανουάριο /Φεβρουάριο του 2011 (πρώτο 10ημερο κάθε μήνα).

Ø Στις αρχές  κάθε μήνα  λειτουργούν νέα τμήματα, σύμφωνα με τις αιτήσεις που υποβάλλονται.

Ø Τηρείται η σειρά κατάθεσης της αίτησης (αριθμός Πρωτοκόλλου).

Ø Επειδή ΟΛΟΙ οι αιτούντες θα ενταχθούν σε τμήμα, καλό θα ήταν, αιτήσεις να υποβάλλουν    ΜΟΝΟ όσοι σκοπεύουν να τα παρακολουθήσουν.

Ø Δεν θα γίνονται δεκτές δεύτερες αιτήσεις.

Ø Ώρες λειτουργίας τμημάτων από 16:00 έως 18:30 και από 18:30 έως 21:00.

Ø Τα μαθήματα γίνονται Δευτέρα – Τετάρτη ή Τρίτη – Πέμπτη.

Όπου είναι δυνατόν δημιουργούνται τμήματα ιδίου επαγγέλματος π.χ υπάλληλοι περιφέρειας, δημοτικοί υπάλληλοι, εκπαιδευτικοί κ.α. δίνοντας την δυνατότητα στους εκπαιδευτές αλλά και στους ιδίους να εκπαιδευτούν και σε ό,τι έχει σχέση με το αντικείμενο της εργασίας τους.

ε) Τόπος διεξαγωγής:

Στο 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΛΗΣ.

στ) Πιστοποίηση:

Οι εκπαιδευόμενοι που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα, θα λάβουν πιστοποιητικό επιμόρφωσης της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης.

ζ) Αιτήσεις συμμετοχής:

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται άμεσα:

  1. στη γραμματεία του προγράμματος Δνση Καλαμπάκας 28, τηλ: 2431025808., ώρες λειτουργίας 13:30 – 16:00, γραμματέας κ. Μαραγκού Αμαλία
  2. στο 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΠΥΛΗΣ
  3. στον εκπαιδευτή, Αλέξανδρο Μαγκούτη, τηλ:6983502457

Για τη Νομαρχιακή Επιτροπή Εκπαίδευσης Ενηλίκων  Τρικάλων                                                 

(Ν.ΕΠ.ΕΚ.Ε.)