εκπαίδευση παροχής Πρώτων Βοηθειών και Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), στα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου Πύλης.